I dont know bn trong, th s c s; lp, t vi, arno, cng, nh, l, m code; v, pha di s; c; pha, lp, trnh, ca, IDE, arno, chng, ta, c th, ti v, vo y chng, ta c bt, k, thc, mc g, th, chng, ta c; Th t cu, hi trc tip li y v, hin ti tt c cc: bi vit ny s c in t, DT, Cp, nht, hng, tun vi, cc bn, vo y khng b; l, bt review no ca in t DC; th cc bn, nh, nhn, nt, ng, k Di video v ng qun hoc thng bo vo trong, video, ny th, mnh s, s dng, cc, linh, kin, nh, sau; u tin, khng bo hiu, l mt Bolzano, uno R3 v, cch np nh cc. Li mt chic m k, mt mch, kch, Mosfet, w15a, 400w mt ng c DC 3, cho n 6 v mt s, dy cm v, mt Xipo, cm khi, linh, kin, nh, cc bn, v, tt c linh, kin, ny th c trong, b, hnh, R3 c bn; v; C1 cc loi v, tip theo, th mnh s, th vi, bng n, led 12V, ny v; mnh s, ct 12 V, i anh m c nh vy y mnh c qut tn nhit, cho, nn, mnh, cng s, hu mi, qut, tn, nhit, 12V, ny M pha, trc, Th mnh hng dn cc bn to xung pwm vi, An uno R3 ny bng vic, kt, hp, vi, li chit, p, th, mnh c Vit 1 on code, sau, th sc, w ra trn s 5 v, iu, khin, sng, ca, n, led hiu, r, hn th cc Bn nn Xem li video, th, trc nha, mnh s, ng dn, video trc di phn, m t ca, video, ny nha, cc bn, Cc, bn c, th, ht, cc, bn c; th la chn, xem li con.

U c: th cc bn c: th truy, cp, ng, dn di phn m t video cp, i v v, np phi khng, th mnh, cng s; s dng on code, ny v, khng thay. I g ht nha V by gi, mnh s, khng s, dng n led m mnh s; s dng chn s; 5 ly t arno, kch, vo chim, chch, c trn, mch, pwm, nh, cc bn, v, cc, bn c; th, lp, health c; th, hnh, hi, chng s; 5 trn alo th mnh s, cho vo chn, chch, w nhiu nht li cn trn y th mnh s, ni li trn gandhi, c, trn, mch, NaNO3, KNO3, v y do mt ca, mnh hot ng vi in p, l 5V cho nn mnh s ly in p, 5V c trn Nano lun nha, cc bn mnh s ly in p, 5V cp, vo vn, co, pin tr lun m nh y mnh c l, i c ca. Video ln, trc iu, khin sng, ca n, led phn, mnh s, i ri ng c ny lun v. Mnh s khng thay, i g cc bn v, cc bn c, th ti on code, ny theo ng, dn di phn, m t video by gi, mnh s, chn ti Tri; no, no, no, a tip tc chn tool; v, chn tng cm tng, ng v; mnh s; Np bao nhiu ci Em, bnh g y mnh, l, thnh cng By gi, mnh s, nhn, thng, chit, p, ny cc bn, th, m gin, ht, chic, p, gi, thiu, phi cng, chu, ng, h, th, tc, ng c s, p, nhanh, nht, nha, Cho, coi, phim, mnh, Dng chit p v, ngt th, ku, h, th, ng c s, gim tc, v, khi b, chn ht v, pha bn, tri, ngc, kim ng, h, v, ng c s, tc hn, nha m nhc, qua y chuyn, ai khng cho, Nano s c; chc, nng, l, c Gi tr in p, ca, chn, gia ca, chic, p, nh, cc bn, khi, mnh, iu, chnh, huyt, p, th, gi tr in p, trn ring gia t, trn, chic, p s thay, i v sau th s quy.

https://www.youtube.com/watch?v=N_IoEDgz5d4