Arnold D Arena mikro v rt nhiu loi, adenin, khc, th hin, ti ph bin trn Vit Nam, th trng Vit Nam, th gi, ADN nui, ny khi, Leonardo cng tng. I micro loi alen, ny th l, thnh r, Ana mini pro mini pro mini l, gi, thnh tng, i r trn th trng v c th s, dng ci, ny th, cn khng, no trc, tip c vo. My tnh c v cc bn phi np qua mt ci mch khc, lm cho n Ronaldo Mega cng kh ph bin Mega 2560 l kh, ph bin v tng. I ph bin trong th trng AD Ng y chng ta ca. U know Leonardo deal Mega ny Nano pro mini l, nhng loi, mch, ph bin trn th trng th, mnh s, gii, thiu, vi, cc bn, mt vi, ng, dng, ca, rino, chng, ta, th, k, mt s, ng dng, ca, eleanor nh, l, cch, lm robot D, nhin Ri theo php ny chng ta s, dng Alan lng, robot, nhng, m Ngoi, ra, th, n c, th c lm my bay l, h, thng phun, vn, thng minh, lm cc, h, thng, t ng, trong, nh v, lm khi, ng, iot, h, c rt, nhiu, th c. Th dng adeno Thm, ch, mnh c th, thit, k Game ny, chi game lun, Nh, l in t c, th, kt, ni, mt tivi, lm mn, hnh LCD s, dng cc, cm bin c b, ng, ri c ma cm bin ma hay; l cm bin chuyn, ng C: rt nhiu ng, dng, v, kh c th lit k, ht nhng, ci, ng, dng qu, Nano v, vy sau, khi, hc, khoa hc, ny cc bn, hy gip, Lit k, l cc bn c th, lm g vi, ai.

https://www.youtube.com/watch?v=c_XTDcjhM6E