U tin, mt chng, trnh endino s c 2, phn 9 l voi set up phn test, p c. Bt? U giu m ngoc, ny n du ng ngoc nhn, ny v, voi, lum y phi; p s bt! U ging m ngoc, ny n! U ng ngoc, ny vy s; lp vo lc, gin, d, qun, st lp vi, sen, tc, ny th cc; lnh s, p! Tr cc lnh st p cho thit b ca robot cc, lnh s lp ny mang Em, chun b v, sn sng hot ng phn loop, khi nim lut y ngha, l, vng lp v, rt l cc lnh trong lc s c thc, hin lp. I lp li t: u xung di th c l, th, nht, th, hai, th, ba th, t n cu, lnh cui cng, sau, ln ln? U voi, lp v, lm li nhng, cu! Lnh ly! T? U bt! U c cu: lnh 1, 2, 3 v n thc, hin lin, tc, nh, vy cho, ti khi b, ngt ngun ht ngun in hoc ci g khi, chng, ta, nc, reset by gi, tip theo, chng ta s, gii, thch, nhng, cu, lnh, c bn, y c. Lnh pin 1 PIN 1 pin l chn tn hiu v; mt l, ch chng, ta s; ch, l, xem, tn, hiu y tham s; th nht, vi s; u tin; trong vng, ny y l, s 13; ch, chn, n hiu s; 13 y; Oxford c; ngha! L! U ra tc l, chn 13, l, chn, tn, hiu, u ra, tip theo trong, vng, lc, voi, p li, u tin, chng, ta, gp, l, Digital live! Did It anh y c ngha, l, vit, ra, mt ci g, trn, sn, tn, hiu s? U tin, th n nhn thy l s 13 tip theo 22 ng cao vy, alano s, a Xem, tn hiu mc cao do dn s 13 sau xung y gp, delay 1.

000. I Ly 1000 l dng li v khng lm g trong, 1000 ez1000 y l, mt ty, tip mnh li c lnh. I Drive 13 l li, i dri 13 lu ny tc l, xt cho xem tn hiu 13 mc thp, mc thp, th xy, ra, hin, tng, n khng, sng v, mnh s i ln 1.000. I 1.000 l lm sao ci n lm cho hin tng duy tr trong mt giy, Ok, vy, th, khi m trn, tn hiu 13 mc cao th, va n D, l mt im, mc thp v, quy c in gnd l, khng vn, a mc cao l, khong 33 V th dng in s; chy t trn s; 13, vo em, ci, n, lm ci, n sng, v, tng, t khi, m 13; mc nu, mc thp, th dng in s; khng chy qua vo ci, n s; khng sng, l, cch, chng, ta, iu, khin dng.

https://www.youtube.com/watch?v=zK2fCd3HF6c