Ci? U mn em vo cng cm nn na By gi, mnh s, tho ra, xem, em, sang y mt ci; u nung, th tng chi, ph n tm khong a 130.000 na y v y l, ci mt tn ca, mnh y mnh, dng c lm3′ nhn em, anh, Em phi dng con 3 v chnh nh linh kin, trong, l, n gin, ln file, mnh di M t v; Linh ct np cho Woa th mnh cng di m t nh v ci on video v; np gi, ng, th, mnh s, ca, video nha, a mt Con tht l n gin, lun mt n dng, lun Nm vn, nhanh, ln, th, mnh, khng c mnh, khng thch, dng, ci, ny mnh c ci, kem cc, p li im, np cho ny th mnh cm vo 5V y l, n c th, dng c hn, em Mnh dng ci mt sc d, phng, ny c 22 qun em ri by gi, mnh s, vo cho, nn, xem, nh, ci, ch, ny th, anh, em, chnh, chnh, li c tng, phn, ca, mn, hnh, ny nh, anh, em, chnh, sao cho, n d, nhn, l c Ln file; mnh? U gi mt tt phn ct mnh cng mt thng, nn ch, cn lm theo c bt, n rt n gin bn, ny; th n kh, l, cao lun m nhc, ri th mnh dng, dng lun, Lm ca, nhn em y mnh, ch tm, tn, trng nh, ny Ra l c ri khi tr chuyn, ny l, mnh cp, ny n nhn na y y n vi, qu C thy ba nay m y khi m mi cm ln th y mnh, cho 30 sng, ny m c ch, qung co, ny hay au, ny, l, anh, Em nh mang, trin c nhn, lun, Ok By gi, mnh s, cho nn, xem, nh y mnh c cc: loi cm nhng li Nga, Ni, chung, l ci, my ny trn th trng thin em mua, th, n cng ri, vo 200k; l, nh, l, nhanh gi mm Nh th no cn n c ni ln y anh ln anh ang, thy n ang l hay lm a25, 2455 micr, Henry chn p cc: u tin, nha ri c th hai con ny mnh gi qua lun con ny ly, trong loi, xuyn, ly, trong gm axit Nha nh vy Con ny l, 61 61 nhn Sau mt micro, Henry nh, mnh, ang, nhn, em, ni, tip theo, ny con ny nh con ny th gi, tr n cao hn, ny do mnh, cun ngi, tt c mt na th, ny gi, tr, rt, l, cao Nh mnh o xem em, vy C hm, nay, n ln, tn, 7 millionz nhan, F70 ln.

I c l cao ri Mnh ang mt b nha Th con ny n cng xu xu nh, ny th bn ny by mnh, i n g th bn, ny chc chn cng phi by mnh. I hnh vi ny Khi, cn phi o li ri By gi. Mnh s khi b m nha, em Bt ci in p, ny n xut hin, khong; 2; 3 ln trn, video mnh, gp li bng; u mnh; qun 12 V, tt nht, th, n, l, 100, 160 micro, Henry ny tip tc ca, nm, bao, nhiu, nm, m nhc Y l mnh mi mt v, ca n nha y 23, ny hay 28 thng ba mi g y, ny ri tip theo, ny anh y th, n c, lm 12 micro, Henry nha Tip theo mnh s, phn th, cp, Nga, cp, tnh, gi, tr, n cng, cao P lt siu cp trn, l, 47 3ml hetnet ri th, gia l, chu k, nha chu k, ca, cy, sng kch, vo y cho, n nha c con ch n th, ba l, tn s, cng hng n nng y l, trong ny l c mt con hai Con T a t ny ti khng phn tch nn anh, Em, nh, l, phi c t khng, bng, trc, nha, Hai micro, ra, ni song, song vi, ci, ny th n s, ra l, mt ci, mt, cn hng nh, Th, n c th s c th ti Nh, ny l t khng phn cc, hay micro, fara hoc l, anh, em c th dng, con 22 microfara trong kt qu, nhng, anh, qut hoc nh, nn n c, con 22 micro micro, fara hoc l, nm c th dng, con c 22625 nh th tng qua Thy n l nh vy thi mnh lm li nh, ny th nn, ting, hn v, hn Nam, ch, cn Xoay ci in p, ny l c th, chnh c tng, phn ca, nhng, hnh, nh, Ri, chc, video ca, mnh, n y l, kt thc, ri, anh, em, Xem nh, like v ng k, ng h, mnh nha khi, con sang nh lp, ct Hng dn np code, ny th, mnh, ca, video nha, Bye, bye, nha Gi, mnh s, hng dn, cho, nhng, anh, em m Cho, bit thng ny n n gin, v y mnh Np ri nn mnh s, khng gp li ny anh ang ch, cn cm vo nh, ny nha Ri sau th mnh s kim tra tn mn nhn cha bng cch, kim b, vo y nh Nam, ghi ch device, nhng hnh nh, Minh, lin lc li nha y Thy n c bt y nh ri b cp nn bao Xong ri m nhc y anh em, vo y nh, Ci post ny, nh th, mnh s c; mnh s thy c l, ci ch, USB cdo ch340 con xu nh y y chnh, l, ci n, ny Nh th anh em nu m cm vo m vo y n Cha thy ci, ny th anh em thy vo Google, xem cch ci c driver cho ci ny ny nh th cm vo ln ng lun Ri sau th, minh m mnh, tt na i by gi Mnh vo bn li nha y em, vo ng, n nha, nh, vy, l, vo c thi, nha Th, anh ln, vo y ny, vo ch, cng c nn, em cc, hnh nn, vo ch bo mch, Arduino, ny th phi y l mnh do dng loi, Arduino uno Dn phi chn, A dunno nh sau nm xung tip cng kt ni, ny cng kt, ni, Th lc, ny l, mnh thy mnh ang, con 62 con ba g mnh xem li nha y anh em thy mnh ang con, so nh Th, anh, em v, l, l, Hydro, ny I en El v, cng c na ri cu, kt ni, ny anh em chn ri, cm 6 nha Nn cho 06 cho mnh nha m nhc, ri mnh chn khng, xu nh, Ri, sau, th m anh, em m ci file, ca, mnh y ny anh Em vo ch M nha, ri cho ci file, em, va ti v, nh Ri sau, khi m nn m th, n s c c mt ci, ph nh, ny nh y l, dng ct ca, n nh, th anh em bm, sau, l nam, Bm, ci nt, ny Bm ch nt ti ln ny th n ang.

I cho n chy na nha anh em, a cho n, chy, xong, l, mnh c th, o c ny anh em, thy n cha c ch do hon tt chuyn, ti d liu Nga th nu, ny l, n c thi nha, Cn nu m nn lc; no Dng m thy n b nhiu Hay l, n b nhy Loan xa ci nn bm nt, reset y ny y ny bm ng th s, thy th n s, reset li nh Ri by gi, mnh, n y chc, l, ht, ri, Cm n em, xem nh.

https://www.youtube.com/watch?v=8G0JZEx74n8