I l ch l, Em ang up t v, n chy, rt l, lu th, v, chng ta thy thng, no n s, khng khng n khng, bit c Th th gii, quyt, vn, nh, no th hm, nay, mnh, hng, dn, cc bn, cch, chng, ta, lm iu, Ny nh th trc, tin, l, chng, ta mun, lm c i th chng ta phi c mt con ano m n, chy c bnh thng nh, chy, b, th c ly: mun Alo s, bnh thng, tay, V d, nh, l, hai, ci b, ny ca, ti y Th con Nano ny pin trn ny ca, ti ny; ch l, n ang, chy bnh thng hay by gi, mnh s cm ci, azuno, th trn, ny kt ni vi, con Alo, Xin gii, th, runo, ci trn, ny nh phi bnh thng, ny chng ta s cm Trn y th cch cm nh ny chng ta ly ci ngun m dng ca ci con no Woa bnh thng cm sai m dng ca, th gii chng ta cp ngun, cho, n sai, ci th hai na l, chn chn, 10, trn 10 ca ci con Nano Bnh thng cm sang ci chn reset reset nh C con Android th hai tng t nh vy chn 11, ny chn 11. I sinh 12 trang 13 ca con Alo bnh thng, ny chng ta s cm sang chn, 11, 12, 13 ca, con n, cn phi bc. Lt ny sau g chng ta cm ci cng kt ni ny vo ci, con ano bnh, thng ci t cm ri tm ri th, xung, ra m ci, IDM ln, i ln th chng ta s, vo ci, phn, tp, tin, ny s, v, d, th, tp, tin, Th c ci ti ang dng ting Vit th vo file, chn ch xanh y Sau th chng ta chn ci dng s 11 aruno ifi Nano, ngha tinh y ti hi ri y m sn ri ci sau, khi m xong ci, ny th chng ta s, chn Vo cng c ny em chn ci bo mch bo mch, ny th chng, ta ang, lm bt, cho xe cm ic 328328 cm th, chng ta s, chn ci, If you know, know ny: trn cng, ny, dng, th, hai, ny ch, con nu m chng, ta, dng, Cho ci 8 chng hn nh AK mega8 chng ta s, chn ci, ci, adeno, ng lla.

I nhng y l ti dng bi 28 ngy ti vn c khu bnh thng cng kt, ni, th, chng, ta, kt, ni vi, con m chy bnh thng y vn chy ngon y th bo k, chn su Ok, sau, th, chng, ta, chn, tip ci, ngi, nm, Sinh ny chng ta s, chn xanh, ci, cng, Arduino isp, IP ri, sau th, chng, ta, np, chng, trnh, vo bnh, thng nh, lm l, chng, trnh, ca, mnh, tng bn. I cho sch cch xa nick lm xong xui y n ghi, l bo l, hon tt vic, ti d; liu; Ok, sau khi, lm xong, ny xong th, chng, ta li vo cng c, ny chng, ta, bm, vo bn, t lt, khi, bm, ht c h, chng Ta nhn thy n n ang chy ny ri chy Xong ri xong ri sau khi, lm xong nh, ny xong th, cc bn, l, xung, ht, dy, l, sao xong ri, lm th l, xong y v d, nh con ic 328, ny ca ti ny, trc l, Ci con ny l, khng, np c th by gi, l, chng ta, lm c ri by gi, chng ta s cm hn y l by gi, th chng ta, lm bnh thng bnh thng np nh, con Alo mi mi, mua, v, chng ta s chnh sa y Chng ta s, vo y ny cng, l, eduardo bnh, thng, hay, cng, kt, ni, vi, ta chn li cng thi, cn li cn 12 ny ri ci, ny th chng, ta s qua khng tr, my ni chng ta, dn, dng, th hai, a s x; s min Bc: th y C th ti m mt ci file, mi ch, em, c r, ci mi, th thng, ny vn chn, ca 12, ny ri, ok By gi, sao li v, cc bn nhn, thy n s, xe chy, hon, tt vic ti khng b li y nh.

Ok m khng b li ny ri, ok, nh, dn, xong, ok, vy, th, cc bn s thy c, ny khi m chng ta, cm Chip, mi ngho, vo y m chng, ta li khng, np ht. I cho n th chng ta s, khng lm c nh; ny? U nh chng ta s, khng np c chng, trnh, khng, khng, lm chng, trnh, t ci; Adidas; u kt, qu, l, u ok, ri c thc, mc g, Cc, bn c; th, lin, h, mnh c s in thoi; 0, 9, 3, 6, 8, 2, 4. 9. 6.

https://www.youtube.com/watch?v=r1_Q0f5y378