Ta prvn m ve, vem podek. Arduino, dr v krabice, a vechny elektronick soustky maj, zatdn v, krabikch. Neme se stt e by na to napadal njak prach. V, tto skupin, j, nejsem., Druh, skupina m ve. Vem nepodek. Arduino le msce na stole a zapad prachem. Potom si najednou smyslte e si jdete poskldat njak nov projekt. Vythnete breadboard pr soustek, a chcete, je pipojit k, Arduinu. Ale, to je tak zapren e se ho bojte dotknout. Co, udlte, Odfouknete, z, nj, prach, Navlhte hadk. Do isopropylalkoholu a cel Arduino, oistte, Je vm to jedno a pouijete ho i zapren Piznm se toto je asto i moje dilema. J oividn patm do tto druh skupiny. A dnes vm uku jak na to. Mm zde pipraveno nkolik podn zaprench elektronickch soustek. Zapren Arduino jsem, si Vypstoval pmo na tomto psacm stole. Krom toho jsme dlali, i rekonstrukci naeho bytu a tak mm pipraveno. I nkolik autentick zaprench soustek na kterch se usadil betonov prach. Myslm, si e itn soustek ofouknutm prachu, je nejmn vhodnm zpsobem. Sousti, sice, jak, tak, vyistte ale, stle, budou, dost, pinav., Je to tak vidt na zbrech, z, kamery., itn, isopropylalkoholem, tak, nen, ideln., Isopropylalkohol, vyist, povrch, od, Zbytk po pjen nen ale ideln na prach. Po vyitn, a zaschnut na povrchu stle zstanou pinav msta. Ideln zpsob itn, je pomoc ttce. Prach, je such a pomoc ttce jej snadno, odstraujete, z, povrchu., Drobn ttinky, se dostanou do kadho skrytho msta. Pokud na povrchu, zstvaj njak, neodstrann, Zrnka prachu opakovanm pohybem ttce, je snadno odstrante.

itn ttcem mete kombinovat s, ofukovnm. Udlte nkolik pohyb ttcem, a odfouknete uvolnn prach. Udlte zase nkolik pohyb ttcem, a zase odfouknete uvolnn prach. Po chvli bude veker prach odstrann., A Arduino bude skoro jako nov. V, ukzce vidte, jak odstrauji Prach napklad z, plonch spoj. Potom, ho odstrauji iz mikrokontrolru Teensy., A oistil jsem ho iz nkolika hotovch desek. Vyitn tchto soustek mi zabralo, jen, nkolik, minut., Toto, je pro ns nepodnky zpsob jak meme nechat nkolik, msc, Arduino, zapadat prachem, a pak ho zase bhem chvilky, oistit., Mohli Bychom ho sice odkldat do krabiky ale na to jsme moc pohodln. Vdy si dokeme najt vmluvu pro jsme si nenali as na klid. Nebav ns to. Nemme na to buky. Musme dlat nco dleitjho., Dti po mn nco chtj. Manelka ode m nco, chce. Musm, pracovat., Musm, odpovat., Musm si odpoinout od odpoinku. Jsem v, depresi. Nejsem v, depresi ale, kdybych se pustil do klidu, tak bych, byl, v, depresi. Radji, budeme, hodinu, vymlet vmluvu ne bychom mli pt, minut, uklzet. Vak to znte sami., itn, ttcem, je nae spsa.; U se nemusme trpit nad tm, jestli Jsme Arduino nechali nkde pohozen.

https://www.youtube.com/watch?v=QHYjdmWtoP8