I woa chng ta cng bit. L. I n s: sng ln n s c in khi v cc bn cm vo, my tnh nhng m khng th con robot ca, chng, ta, lc, no cng bng v, my tnh ln; u phi chy, lung ta, lung tung c chng, ta, cn phi bt. Alan ly ngun nng lng khc, v, l, ngun nng lng pin, vy Lm th, no n np, cc bn c, th c cp ngun bng cng tc, vy y xin, gii, thiu vi, cc bn y l, ci gic ra. I woa y l, ci tt ngun nh. I ri nh: u tin, phn bit cc m dng cc bn lm nh sau, adeno, l, mt linh, kin bn, dn, th, nn, l, cc bn, phi phn, bit c m dng ci, ny l mt kin, thc, rt, quan, trng, cc bn; nhn, k; nh y ci? U ngn hn nh hn ny y l, ci! U m ni vo y mu, tm y ny ci, ny n l cc, dng, cn ci? U to hn ny di hn, ny n trong, trng hp, ny n ang vi, vo gy, lu tch, ra th, cc bn, gi, gn, ang, mi m ln, lu ci, ny n l, cc m v, sau khi m mnh phn bit cc m v cc: dng th Mnh nh dai bng, mu, Tc, l by gi, tm, l, Dng, nu, l, ng, nh, ri, sau khi mnh phn bit bng thao tc, vt, l, nh, ch, Cc bn, ng, nh, lun, bng, mu, Bi, v, nu m ngi, ta hng, i ngu khc, thi, l cc Bn khng hiu, lun v, cc bn, kiu g cng, cm sai, ri V, sao khi con nghe c y m dng th mnh li ng, vai, gp li li ci g nh, tm, l, Dng, nu, l, m ri, t ny cc; ci dy, ny th, n cha, Hon ton c tut dy thy vy, cn rt kh cho vic tip xc in vy, My phi tut dy loi ci; u ng, ra anh nh th, ny Ci, ny, hay ci; u c: tut Ra vy Th by gi, mnh, lm th, no trong, video, ln, trc Chng ta cp ngun, cho, ng c nh, th, ny Vy ch by gi, mnh s, rt, ci, ng, c, ra, n lc, ng c phi ra, i ri c ai ng c ra.

https://www.youtube.com/watch?v=ABauBSUVZ0I