U ni nhp c ra nhn c B: cho kiu, inter v n ly, gi tr k, a ct b, t di v C; kt qu, no ra, l, C th mnh, cha d, nh hng, dn g ci, bi ny. I nhng m by gi ti Mnh hng dn lun th cc bn xem em by gi mnh, a ln th n l, nh th, ny th mnh s, giy ci, chng, trnh, cho, n th, nhp, Ai nhp b; th, u tin, l n phi ni, l string, N nm mt ch yu khng chuyn Ng, hai, nhy, ni, vy, l, kinh B, trnh by ri, Inter o kiu AC ng khng kt xe ri th y th, mnh c ba bit y ngay B, n C th hai bin ABS, trnh nhp, vo l, nhp chui V: mnh xut ra t im inter ri quay sang y th, mnh l, Serial serial in mnh k, l 9.600 y cho, n thn th ch s, iu, T, Nhin, tin, nhp, k, c audio, Monitor tm hiu, xem, iu g xy, ra, ri, n chic, vng Vlog, Th dng vo lc, ca; mnh; u tin, l ngi phi nhp s 3 ng khng Radio, chm, zing, chm Dinh enter number nghe, nhc, vui, v; v, anh ng, nhp s 2; v s; i Bc; ri, mt n, ku, dng, lp, quay v, quay m, th c; Ngha l khi khi mt ci g mt ci, sciglio, ny n c bu y c nh xe cho mnh hi, cn em ko Al b, ny th quy c ngha, l g, khi m k, siro Monitor ca, mnh n, khng, c, n c khng phi vo gi, Tr na n, cn khng c gi tr na th, n n khng c th n s, thi k, l, ka inh, knh, YouTube string, tn, t cy, chui chui ri, lm Mnh, ghi, nc, ra, lun Radio, chm bring ring cc bn, nh, l, chi, l, n, khng C: li no khng Mt v, Ru Hai trng cc bn, trc, Cch ch, ny Ti v, tao c cch, cch, n ghi, cho ch, nha, ra, ni, chung, v, mnh c nhiu, cch, ghi, nhng m mnh, thch kiu, ny ci, ny, Syria, chm Dinh Gi; tr a Chm ch, ok, v, th gii, trng, cho, mnh, ci micro, nghe, gi ci, ny l, n xong k, ch Ri, anh s; copy ci, ny lun ngi, bit b; ci ny mnh c ci gi, tr, bia, th ch, ny n em c B; Ci ny qu, b B: bng xe c ri xin li b, ch b, lun ch v, lun ri, Khi, m c gi, tr p, ny ht mnh s, ghi m mt ci, sim pin, khc n xong ri.

I du lch k, nng xong, ri, radio.co mnh gch di gch, xn 1. T ca, Mercedes Vit Nam, ri mnh s, i hc in ci na Xem phim ci g, ba Tng, Cn tnh ci g chnh, l, ci g c th Cm n tnh tht s, trn cc, im chung khc ch in Tm, kim khi mt ng, ngoc, v, thut Mt cn trn c nc b, chm ch n th chm phy ri yu single nh, ghen phim sex thc, thc mt ci, chng trnh, ny chng trnh, ny Xem, phim, Mt N, qun, 7 ri bin dch, phin, dch, khng c, say: qu, sao ni, k, vy cl Pain khng, cn knh sex lc, say ci, ny, l, ci, em, v, tnh tng nha y nh, Viettel b, cht Mnh phi t, nghe th ci, ny ca, mnh, yu, ri, anh, l, tng, mnh, b, em n b S Giu mt ch, ny vy, l, n c Giu mt mun, xem mt t n phi ti 100 vy Anh. I v th sciglio qun logo, hoa hu mi, yu, cu c du hiu qu ng, b c ging, ri, nghe, Trung, Anh karaoke Chuyn, ny ca, con thiu mt li l, ai ri, Vy, tao, ci, chng, trnh, ng, n ci, chng trnh, ny y Mnh di ci. Video ca t lun bit: l c g, Cch, mng c em v cc mt ch m tng th by gi, th mnh l copy ci, thng khc, ny ra ng, lc, ko ny thc, my ci n ln ht v y ri, mnh, l, hng, dn, cc bn; Phng trong mt ci, video v, cng ci, t mng, va c g cc bn, ln, trn, loa coi by gi, mnh, khng c; hng; dn Li T? U? U ci video ny, ng l, ra, l, video th, 28 Khi m mnh, lm ra ch l do l c ti trn cc g vy, khng, nghe, tra, l, ca bn by gi, mnh, tm c tr li ng, th, ngi, ta khng, bit ngi, ta c ci.

Li lm ai ni l, lm k, trc tuyn, t Grab c chuyn g khc c gii, cho, em bo c g, thc, mc n, mc di phn Delta di kia, video video nn video, ny y mnh s, tr li cho, anh, chng, minh, th, mt ri, tt C: chng mnh l, dng l, nui, tm, m n, khng Hn phn mm ci, t ci ch, ny bi, ht c mu, ging, nh, ln trc, my chp tao, khng, em Hm, nay, chuyn, xung, khng, b b, chi, ny l, con mai, em ri, mnh, chn, ci, Ng ny cho anh ch mnh, th, n rt, l, hn, cc bn, mnh, quay c mt ci, video, ny rt, l, kh, cc bn coi li phng, php m phng, Cn nu s ln bit ri th cc bn lm ci, ny t tn, ng, nhp s hay. I y ri A l s: 2 l, mnh khng, cn tnh n anh By gi mnh sa li cho n p, p, Vit Nam, xa, Malaysia, PS, visa thnh cng By gi, chng mnh, ni, n ri, cc bn, thng, cm v, ng k, v, v hng en Ng bin dch chm li th, cc bn c ng k video, i chuyn vi: hin ng k, Knh i tm c nhng ci chng, trnh, trn, karaoke ca, nhc s 3 en ng nhp Th by hay, ri, n, ra c; l, s 12, n, cha c c.

https://www.youtube.com/watch?v=vRgpk4t745M