36 Ile prdu potrzebuje Arduino, Dzie, dobry., Potrafimy, ju, zrobi, pilota ale nie do koca, gdy z, zaoenia, Arduino, nie, jest komputerkiem przeznaczonym do cigej pracy bateryjnej. Czy aby na pewno Pilot na baterie., W ostatnim odcinku zbudowaem pilota. I w zasadzie mona by go. Uywa pod jednym tylko warunkiem musiaby by zasilany z, zasilacza. Podczenie, go na stae do baterii jak si mona domyla szybko zakoczyoby jej ywot. Oczywicie, mona zrobi, sobie, pilota z, wycznikiem, zasilania ale, byoby to raczej bez, sensu. Co, prawda pilot zasilany sieciowo, w konkretnych zastosowaniach jest uzasadniony jako Element: sterujcy automatyk na przykad., Dzi jednak, chciabym, pokaza, jak, zrobi, takiego, pilota, z, prawdziwego, zdarzenia., Nie, bdzie to zreszt opowie, tylko, o pilotach, a raczej o ograniczaniu Arduino apetytu na prd co, pozwoli, z, tego komputerka, zrobi, cae, mnstwo, urzdze, zasilanych, bateryjnie, ktre, bd, pracowa, cigle., Oczywicie, budujc, Takie urzdzenie naley wzi te pod uwag zuycie energii przez peryferia lecz, w zasadzie wszystkie wspczesne maj zaawansowane tryby usypiania podczas ktrych zachowuj si jakby ich w ogle nie byo. Dzi jednak skupmy si na pilocie gdzie peryferia mona ograniczy wycznie do diody nadawczej. I klawiatury. Pilot jednoprzyciskowy., A cilej. Do jednego przycisku. By skupi si na istocie czyli oszczdzaniu energii zbuduj bardzo skromnego jednoprzyciskowego pilota ktry wbrew pozorom moe by przydatny na przykad do prostego sterowania lamp. Wrmy zatem do projektu sprzed dwch tygodni. Na pocztek wykorzystam prezentowan ju pytk testow. I jeden tylko przycisk sterujcy portem 6. Diod nadawcz podczerwieni przez rezystor podczam do wyjcia o adresie 3 bo tego wymaga biblioteka obsugi pilotw dla znajdujcej si na pycie Arduino w wersji Uno.

Rzumy okiem na program, tylko dla przypomnienia., Po imporcie, wspomnianej biblioteki, wraz, z, niezbdn, deklaracj, ustawiam, Adres i kod wysyany podczerwieni. Nastpnie inicjuj bibliotek oraz port do ktrego podczony jest przycisk., W gwnej ptli czekam na wcinicie przycisku. Jeli to nastpi wysyam komunikat czekam, a przycisk zostanie puszczony. I znowu czekam na jego wcinicie. Opnienie tutaj wystpujce zabezpiecza nas przed stanami nieustalonymi, podczas wciskania. I puszczania przycisku. Program dziaa prawidowo zatem spjrzmy ile, konsumuje energii.. I tutaj dygresja do pomiarw redniego zapotrzebowania na prd najlepiej uywa starych klasycznych miernikw analogowych. Wybitna dokadno nie, jest tutaj potrzebna raczej wiedza, o przedziaach wielkoci. Miernik taki, ma istotn dla nas zalet, jest odporny na krtkie wahania prdw niejako, cakujc, pomiar, sprztowo, bezwadnoci, wskazwki., Co, nie, znaczy e Cyfrowy miernik si nie nadaje ale taki jest po prostu wygodniejszy. Pytk ktrej uywam mona zasila, zarwno z, USB jak, i z, napicia zewntrznego. Dotyczy to zreszt prawie kadego modelu Arduino. Zatem podczymy teraz zasilacz przez amperomierz. Swko, o zasilaczu. Mam, ich oczywicie wiele ale do takich celw uywam Czego takiego. Jest to nieco przerobiona przeze mnie kostka zawierajca, ukad LM317 zasilana z, transformatora, o w miar bezpiecznej dla ukadw cyfrowych wydajnoci, znacznie, mniejszej, od, katalogowego 15 A. Kostka ma przecznik napi po wymianie, rezystorw, z, 45 V, otrzymaem przydatne, w wiecie cyfrowym, 5 V, a z, 3 33 V. Znajduje si tam take przecznik polaryzacji. Ten byby niebezpieczny wic w okolicach wtyczki uniwersalnej zamontowaem wiecc diod dwustronn. Gdy polaryzacja, jest zgodna z, oznaczeniem wieci, si na zielono.

Odwrotna powoduje wiecenie czerwonej struktury. Proste poyteczne. I zabezpiecza nas przed skutkami roztargnienia. Poniewa pyta edukacyjna korzysta ze stabilizatora znajdujcego si na pytce Arduino naley ustawi, napicie z, zakresu, 7, 12 V. Wybraem 9 V. I prd konsumowany wynosi blisko 70 mA. Wida jednak e wieci si nam tutaj zupenie niepotrzebnie wywietlacz LCD. Po jego wyjciu prd spad do 55 mA. Zobaczmy ile prdu bdzie potrzebowa samo Arduino., Arduino Uno posiada, wejcie zasilajce, w typowej formie, gniazdka, zasilacza ale, mona, take skorzysta z, wejcia W gniedzie krawdziowym. Trzeba tylko bardzo uwaa to jedyne wejcie na ktre, mona poda, napicie wiksze, od 5 V. C rzec mona nie tego spodziewalimy si. Pobr prdu, jest praktycznie, taki, sam., Zatem, peryferia, z, pytki, edukacyjnej, ktrych, jest tam, niemao, konsumuj, bardzo, niewiele energii., W kadym, razie wycignicie Pytki Uno na nic si zdao. Oczywicie mona by t pytk przerobi by zredukowa zapotrzebowanie na moc ale nie tdy droga. Do tego celu powstay inne wersje Arduino. Zacznijmy od wygodnego Nano., Jest ono, w zasadzie funkcjonalnym odpowiednikiem Uno tylko, w maej obudowie. Jak si okazuje nie tylko rozmiarem. Si rni. Ukad jest bardziej oszczdny ten sam program, potrzebuje do pracy ju tylko 22 mA ponad dwa razy mniej. Rzumy okiem na t, pytk. Wida od razu e oprcz serca Arduino mikrokontrolera Atmel 328P znajduje si tutaj jeszcze konwerter USB RS232 stabilizator. I wiecca si cay czas dioda. Kade z, tych urzdze pobiera energetyczn danin. Zastanwmy, si czy jest nam to potrzebne. Konwerter bierze udzia wycznie podczas programowania.

Potem ley odogiem, chyba e wysyamy, co, z, Arduino przez, USB., Tutaj, nic, nie, wysyamy, zatem moe by go jako std wyrwa po Zaprogramowaniu ukadu Nie trzeba. Powstay oczywicie pytki, Arduino, pozbawione, tego, ukadu, ktre, zreszt, bardzo, lubi. S, jeszcze mniejsze tasze. I nazywaj si Mini Pro. Schemat jest liczny, ju, nic, tu, prawie, nie ma., No dobrze a jak zaprogramowa takie Mini skoro, nie, ma nawet jak podczy kabla, USB Arduino. W dwch powkach. Cz programujca ktra znikna zostaa przeniesiona na osobn pytk. Oto typowy programator wersji Mini i podobnych. Podcza si go 4 przewodami na czas programowania a potem odcza. Oczywicie wystarczy mie tylko jeden taki programator dla caej serii pytek. Maj, one znormalizowane zcze na krtszej krawdzi. Jedyny May problem polega na tym e tu przed wgraniem programu naley nacisn reset. S, take dostpne, wersje, z, 5 przewodami, gdzie, nie, trzeba, nic, przyciska., Pozosta, jednak, stabilizator, oraz, dioda, wiecca. C diod, po prostu, naley wylutowa, albo, rezystor, ktry, j, zasila. Co do stabilizatora teoretycznie mona go zostawi. W tej serii bo to nie jest oryginalne Arduino stabilizatory te paday jak muchy, i dla witego spokoju usunem go take. Ale, skoro, nie, ma stabilizatora jak teraz zasila, ukad, Ju, nie, z, 9, V, lecz, z, 5 V. I trzeba absolutnie, o tym pamita. Zmieniam zatem zakres napi. I prosz 11 mA. Czyli znowu jakie dwa razy mniej, a cztery razy wobec oryginalnego Uno., Fajnie e, tak adnie udao, si zej z, prdem szkoda jednak e 11, mA to nadal duo.

Za duo do cigego zasilania bateri. Czas uy zupenie innych rodkw. Wrmy do programu. Jedyn zmian bdzie przeczenie przycisku na port 2. Zmieniem mu, take nazw. Zaraz wyjani, si dlaczego tak. Program, ten konsumuje 11 mA bez wzgldu na to czy wysyany jest komunikat przez port podczerwieni czy te Nic si nie dzieje., I wanie okrelenie nic si nie dzieje jest kluczem, do oszczdnoci. Dlaczego prd pynie, take wtedy gdy bezproduktywnie czekamy na przycinicie przycisku, A gdyby ukad jako upi na ten czas Ale prosz bardzo. Do tego celu suy ta biblioteka., Nawet, nie, trzeba, jej, importowa., Tutaj, Wybieramy sposb w jaki mikrokontroler bdzie spa bo moe on to robi na wiele sposobw. Dzi jednak, w szczegy wchodzi nie bd. Tutaj, ukad zanie.. No, i byoby po programie gdyby si go nie dao jako obudzi. Do tego celu. I nie tylko do tego su przerwania.. I znowu w uproszczony na dzi sposb wyjani przerwanie bezwzgldnie przerywa procesy odbywajce si na bieco w szczeglnoci tutaj proces snu. rde tych przerwa moe by duo moe to by wewntrzny zegar albo nadejcie komunikatu itd. Tutaj przerwanie zdarzy si na skutek zwarcia 2 portu do masy. A e Arduino Uno, i pochodne mog nadawa takie waciwoci tylko portom 2. I 3 a 3 jest ju zajty przez diod wyjanio si dlaczego pstryczek trafi wanie tutaj. Po obudzeniu nastpuje wysanie komunikatu odczekanie na puszczenie przycisku chwila oddechu, aktywacja, wymienionego przerwania. I sen. Spjrzmy na t instrukcj ten argument. Informuje program e po kolejnej pobudce procesor, ma zagldn w to miejsce.

Tutaj pierwsz instrukcj, jest wyczenie obsugi przerwa bo wanie nastpio chwila oddechu na ustabilizowanie si prdw. I powrt do ptli. A tam ju po wysaniu komunikatu. I puszczeniu przycisku znowu bdzie mona zasn. Mikroampery. Czary jakie prd przesta pyn, No dobrze nie, jest a tak idealnie ale duo, lepiej. Ukad konsumuje ju, tylko 120 mikroamperw czyli 90 razy mniej. Ale, to nie wszystko. Ukad zawiera, mnstwo peryferiw. I istnieje moliwo wyczenia tych ktrych si nie uywa. Te dwie instrukcje wycz nam, przetwornik analogowo cyfrowy, i porty szeregowe. Mierzymy, i teraz ukad pobiera niecae 19 mikroamperw czyli prawie 600 razy mniej. Dwie bateryjki 2032 pozwol na cige dziaanie takiego ukadu, przez, ponad, rok., Wci, jednak, podczas, trzymania, Przycisku prd siga 11 mA. Co, prawda, w skali uycia takiego pilota taki, stan bdzie marnym procentem, caoci ale, Krakus, nie lubi, marnowa, niczego., Uyjemy kolejnej biblioteki, o adnej nazwie Narcoleptic. Oferuje, ona, midzy, innymi, zamiennik, funkcji, Delay. Rni, si tym e, take nic, nie, robi, przez, okrelony, czas Ale podczas tego nicnierobienia usypia procesor. Ptla sprawdzajca puszczenie przycisku, jest zatem usypiana na 50, ms po czym nastpuje wybudzenie sprawdzenie czy przycisk jest nadal wcinity. I tak a do: skutku. Teraz ju pobr, prdu, bdzie, duy, wycznie, podczas, wysyania, komunikatu, diod, podczerwieni. Ale, to jest tak krtki czas e waciwie do pominicia. Na koniec jeszcze dwa problemy., Rok, czasu, z, uyciem bateryjek to niby duo, ale, fabryczne, piloty, potrafi, dziaa, kilka lat. I to na jednej baterii litowej. Da si jeszcze zaoszczdzi jako Da si uywajc wolniejszych ukadw bd oszczdniejszych.

Ale, o tym innym razem., A co bdzie jeli bdziemy chcieli zbudowa, pilota, z, wiksz, iloci, przyciskw, aden problem, aczkolwiek troszk nam, si rozbuduje schemat. Oto pilot z, dwoma przyciskami., Diody, Ktre tu widzimy sumuj, zwarcia, tak by jednoczenie zwierany by port przerwa czyli 2. I dowolny inny w tym wypadku 8 albo 9. W gwnej ptli naley jeszcze sprawdza, ktry, dodatkowo port ma stan niski. I w zalenoci od tego wysya stosowny komunikat. W ten sposb moemy wykorzysta wszystkie porty. Zapraszam do subskrybowania komentowania, i oceniania.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7UQv2vqAWU