35 Jak zrobi pilota Dzie dobry., W ostatnim odcinku opowiadaem, o pilotach. I metodach wsppracy tyche z, Arduino. Czas na drug cz, w ktrej opowiem, o tym jak z, Arduino zrobi, pilota. Pilot na odwrotk. Odwrcenie roli, w tandemie pilot odbiornik, ma rwnie wiele zastosowa cho oczywicie, w sytuacjach zupenie innych., Mona, je podzieli midzy dwie grupy., W pierwszej Arduino bdzie Sterowa za pomoc podczerwieni, no wanie, nie, tylko, rnego, rodzaju urzdzeniami ale, take innym Arduino bo przecie, nic nie stoi na przeszkodzie by stworzy sobie taki system., Jednak typowo taki programowalny pilot bdzie, umoliwia nie tylko, dublowanie, dziaania, oryginalnego, pilota lecz take a czasem przede wszystkim stworzenie makrokomend wykonujcych Po sobie szereg dziaa. Ma to szczeglne znaczenie obecnie gdy wok nas pojawia, si tak wiele elementw inteligentnego, domu z, moliwoci sterowania, podczerwieni., Zatem, jeden malutki. I niedrogi komputerek moe stworzy na przykad sceny wiate, zoonych z, wielu elementw, wysyajc kolejne instrukcje adresowane do kolejnych odbiornikw. A integrujc taki, algorytm z, zegarem mona stworzy system, zaleny od czasu wci, w obrbie jednego maego nadajnika. Zreszt mona, i dalej. I do inicjacji wykorzystywa czujniki wiata ruchu itd. Drug grup, jest wymieniony ju duplikat pilotw. Bywaj urzdzenia ktrych piloty kosztuj krocie, a ich zastpienie pilotami uniwersalnymi nie jest takie proste. Odrobina czasu na analiz danych wysyanych umoliwi stworzenie stuprocentowego zastpnika za, cen, najtaszego, moduu Arduino. I dobranej dla tych celw obudowy. Podczerwie znajduje si pod czerwieni., O pilotach opowiedziaem dusz histori ktrej, mona posucha, w odcinku z, serii Towary Modne. Zatem tylko kilka sw s to urzdzenia zawierajce specjalizowany, ukad, ktre, po pobudzeniu, ktrym z, przyciskw wysyaj komendy, w wybranym standardzie za, pomoc, serii Byskw, w pamie podczerwieni.

Dlaczego akurat w podczerwieni a nie w wietle widzialnym Przyczyn jest kilka diody wiecce pracujce, w tym pamie historycznie szybciej osigny moliwo, pracy z, wiksz, moc., Pasmo to atwo odfiltrowa. Zwykle te nie, ma w nim tyle zakce co, w pamie widzialnym, a zwaszcza wszelkiego Rodzaju modulacji. No, i mamy tutaj cay zestaw odbiornikw ktre ju te wszystkie filtry maj wbudowane. Dlatego, o ile nie, ma adnego problemu by zrobi sobie pilota pracujcego, w pamie widzialnym wybr podczerwieni uproci, spraw., Co, nam, bdzie potrzebne, Znowu, niewiele, elementw., Przedstawi, dwa projekty, w pierwszym niezbdna bdzie; Sama dioda oraz rezystor. To umoliwi stworzenie pilota, o nieco mniejszym zasigu od fabrycznych, w praktyce do 3 metrw. Gdybymy chcieli posi pilota penokrwistego potrzebny bdzie, jeszcze tranzystor i jeden rezystor. Ale wtedy, wypadaoby, ju, dooy drug diod, ktr mona lekko, odchyli wzgldem, pierwszej, zyskujc, wikszy, kt pracy. I zasig oglny. W pierwszym przypadku rezystor ograniczajcy powinien poda prd wielkoci 20 mA. Teoretycznie z, portw, mona pocign dwa razy wicej prdu jeli tylko nie robi, si tego hurtowo lecz nie zaleca si tego. Spadek napicia na diodzie podczerwieni wynosi mniej wicej 15 wolta wic bez, ryzyka, mona Wstawi rezystor o wartoci 150 omw., I to cay schemat. W drugiej wersji jeli zaoymy wypuszczanie, w diody 200 mA naley wstawi rezystor, o wielkoci 68 oma co, wynika, z, sumy, spadkw napi. I oczywicie prawa Oma. Rezystor sterujcy tranzystorem z, zapasem moe mie kiloom. Do naszej zabawy wybior wariant pierwszy wykorzystujc elementy ktre rozbieracze starych pecetw na pewno znaj.

Wymieniem tutaj tylko oryginaln czerwon diod na tak, ktra pracuje, w podczerwieni., A waciwie nawet nie do koca bo akurat ten model. Lekko si arzy gbok czerwieni co, dobrze wida, w mroku, a bywa przydatne jeli, co, z, jakiego powodu, nie chce dziaa., W ten sposb moemy wykluczy awari samej diody. I pocze. Budujemy pilota. W poprzednim odcinku wykorzystywaem prost bibliotek obsugujc jedynie odczyt danych, w kilku standardach. Dzi wybior, jedn z, najbardziej zaawansowanych bibliotek umoliwiajcych stworzenie zarwno, odbiornika jak, i nadajnika. Nas bdzie interesowa tylko druga funkcja. IRremote, jest bibliotek, uniwersaln, obsugujc, nie, tylko, referencyjne, moduy, Arduino ale. Take te nieoficjalne, uywajce nietypowych mikrokontrolerw. Dlatego, w przykadach, mona znale wiele definicji, zwizanych z, konkretnymi rozwizaniami., eby nie zaciemnia sytuacji, postanowiem, usun, nadmiar, kodu, ograniczajc, uycie, biblioteki wycznie do moduw Arduino Uno, i pochodnych czyli Nano Mini. I pozostaych. Poniewa biblioteka korzysta ze sprztowego generatora diod przypomn przez rezystor naley podczy, pod wyprowadzenie, numer 3. eby istnia pilot musz by przyciski. Korzystajc ze znanej, ju, pytki dostaem, ich kilka podczonych do portw od 4 do 8. Oczywicie kady majc, swj, modu, moe, je podczy, gdziekolwiek z, Wyjtkiem zajtego ju portu 3., No dobrze ale, czym, mj pilot ma sterowa Wrd zachomikowanych, skarbw, znalazem, tak, oto, listw kolorowych LED w z, pilotem. Nie, potrzebny mi, drugi pilot ale, w celach edukacyjnych nie robi, si tego co, potrzebne. Postanowiem na chwil, zdublowa pilota, a waciwie cztery jego Przyciski odpowiedzialne za wczanie poszczeglnych kolorw, i wyczanie caoci. W kadym wypadku naley najpierw pozna standard w jakim pilot pracuje.

I kody przyciskw ktre chcemy emulowa. Jak to zrobi O tym byo w poprzednim odcinku. Wystarczy na chwil zbudowa tamten ukad spisa sobie, dane ktre przychodz do odbiornika podczerwieni. I wykorzysta je w tym projekcie. Wic teraz konkretnie oryginalny pilot nadawa, w zreformowanym trybie NEC a na adresie 64482, a interesujce mnie przyciski generoway kody, 38. 6. 8. I 90. Tak wic wida e nijakiego porzdku, w tym nie, ma ale, tak ju miewaj piloty. Spjrzmy teraz na szkic. Po oczyszczeniu wszystkiego co, zbdne pozostaje, tylko, jedna, definicja konieczna do dziaania pilota. I musi si ona znajdowa przed importem biblioteki. T oczywicie naley pobra znan ju metod za pomoc menedera bibliotek. Nastpnie definiuj pooenie przyciskw nazywajc, je w jaki ludzki sposb. Tutaj definiuj adres czyli to co, odczytaem, szkicem, z, poprzedniego filmu., A tutaj definiuj poznane ju kody ktre kolejne przyciski Maj wysya. Te wszystkie, dane kady powinien ustawi sobie, zgodnie z, tym co, posiada. Przy starcie programu naley zainicjowa bibliotek. Wpis, w nawiasie, mona pomin, wtedy z, automatu przy kadym wysaniu komunikatu mrugnie dioda wiecca znajdujca si na porcie 13 czyli ta wbudowana, w kade Arduino. Nastpnie, mamy, obowizkowe Definiowanie portw klawiatury jako wejcia wewntrznie, podcignite. Pilot mieszek. Czas na gwn ptl. adnej tutaj filozofii, nie, ma., Mamy, tu, cztery, bliniacze, bloki, badajce, stan klawiatury., Jeli, ktrykolwiek, z, przyciskw, zostanie, wcinity, biblioteka, wyle komunikat, w systemie NEC a o adresie zdefiniowanym wczeniej. I kodzie przyporzdkowanym temu przyciskowi. I z zerowym bitem autorepetycji. Nadmieni e w tym wypadku wcinicie przycisku, ma miejsce gdy, stan wejcia staje si wysoki co, wynika z, budowy pytki edukacyjnej ktrej uywam, o czym ju kiedy wspominaem.

Potem nastpuje wsplna ju dla wszystkich, akcji, cz, badajca, czy, przycisk nadal, jest wcinity. I pozwalajca na powrt do ptli gdy zostanie puszczony. Pauzy pomidzy analiz stanu przyciskw zabezpieczaj nas przed stanami nieustalonymi, a takie uproszczenie bdce swego rodzaju marnotrawstwem czasu nie, ma znaczenia, w urzdzeniu takim jak pilot. Kompilujemy sprawdzamy …. I nasz pierwszy w yciu pilot zachowuje si dokadnie jak orygina a nawet lepiej bo tutaj mamy przyciski lepszej jakoci. Modyfikacje pozostawi widzom., Mona tutaj naprawd wiele cznie ze stworzeniem wielkiego, pilota, z, klawiatur, matrycow., Postanowiem, jednak, zbudowa, co, innego, tym, razem, dla, artu. Bdzie to urzdzenie ktre, bdzie, Miao na celu przeprowadzenie terapii odwykowej telemaniakom. Chcc zrobi komu dowcip urzdzenie takie, bdzie, trzeba pooy, w niewidocznym, miejscu, tak by mogo sterowa telewizorem. Nasz, wesoy pilot co, kilkadziesit sekund bdzie zmienia, losowo, wybrany, kana., Zniechcony psujcym, si telewizorem widz by moe na chwil, zrezygnuje z, marnowania czasu. I chwyci za ksik albo pjdzie na spacer A wic do roboty. Pocztek nie rni, si lecz tym razem nie bdzie, klawiatury wic odpada, wszystko co, jest z, ni zwizane., Tutaj, bdziemy, emulowa, dziewi, przyciskw z, numerami kanaw, zatem, definicji bdzie tyle. Na potrzeby tego szkicu, zeskanowaem, takiego pilota.. On take pracuje w standardzie NEC a wic, sprawa bdzie prosta. Przydadz nam, si jeszcze zmienne przycisk czyli losowana warto wysyana do telewizora, i przerwa take losowana ilo czasu pomidzy kolejnymi akcjami., W gwnej ptli na pocztku pojawia si funkcja random. Zwraca ona losow, liczb z, przedziau wyraon, w Nawiasie, a cilej o jeden mniejsz od tej ktra znajduje si na drugiej pozycji.

Czyli, w tym przypadku przy kadym odwoaniu, otrzymamy, liczb, naturaln, z, przedziau, od 1 do 9., Nie jest ona, tak naprawd, losowa, lecz, pseudolosowa, aczkolwiek, przy, takich, zastosowaniach, nie, ma to znaczenia. Dla ciekawoci, dodam E random zwraca liczb w formacie long wic, druga, pozycja moe mie warto nawet nieco ponad 2 miliardy. Switch oraz case. Dzi pierwszy raz przedstawi niezwykle uyteczn instrukcj ktra, usprawnia, pisanie kodu, w przypadku gdy mamy do czynienia z list warunkw zwykle zaczynajcych, si od sowa if., Warunkiem, uycia, Tego jest to by analizie podlegaa jedna wsplna zmienna. Nasz zmienn, w tym przypadku jest w losowy przycisk ktry moe przyjmowa wartoci od 1 do 9. Formua rozpoczyna si sowem switch. I argumentem w nawiasach ktry bdzie rozwaany. Nastpnie pojawiaj si bloki rozpoczynajce si od sowa case. I wartoci owego argumentu ktry jeli bdzie wanie taki pozwoli wykona, si instrukcjom znajdujcym si poniej. Jeli argument; bdzie mie, inn warto program; przeskoczy do kolejnej instrukcji case. Jak, wida, gdy, warto, wylosowanego, przycisku odpowiada konkretnemu case zostaje, wyemitowany, zwizany, z, nim, sygna, podobnie, jak to byo w poprzednim Szkicu. Mamy tutaj jeden may problem. Ot gdy to nastpi program, przestaje bada kolejne, warunki, tylko leci dalej jak gdyby nie, byo, kolejnych, case. Oznaczaoby to e gdyby wylosowany przycisk osign, warto 3 zaraz za nim poleciayby komendy, 4 5. I tak dalej. Dlatego pojawiaj si tutaj instrukcje break. Sprawiaj e program, opuszcza cay, ten blok warunkw, i lduje za nawiasem wsatym.. I jeszcze jedno tutaj w zasadzie jest to zbdne ale, wypada, rzecz, tak umieszcza, a co byoby gdyby warto nie odpowiadaa adnemu warunkowi, W konkretnych przypadkach moe.

Si tak zdarzy i czasem sprawia to problemy. Od tego mamy na kocu instrukcj default. Wyapuje, ona, wszystkie, niewykryte, wartoci.; U mnie, oczywicie, nic, nie, robi ale, zawsze, mona tam, zorganizowa obsug takich nietypowych przypadkw. Na samym kocu mamy, jeszcze, jedno, losowanie., Tym, razem, warto, zostaa ograniczona do zdecydowanie Szerszego przedziau ktry jest bezporednim argumentem funkcji delay. Wyznacza ona przerw midzy kolejnymi, zmianami kanaw, i ta moe nastpi rwnie dobrze natychmiast jak, i po ponad, 65 sekundach doprowadzajc telemaniaka do furii. Nie bdcie zbyt okrutni. I po chwili zabawy pokacie mu rdo artw Pilot zbudowany na Arduino nie za bardzo nadaje si do pracy bateryjnej. Jednak przy uyciu na przykad moduu mini mona zbudowa pilota, ktry z, wykorzystaniem baterii, litowej, bdzie, pracowa, dugie, lata. Ale, o tym innym razem. Zapraszam do subskrybowania komentowania.

https://www.youtube.com/watch?v=t_UPQg3fWsA