28 Arduino i due silniki krokowe. Dzie dobry. Dzi jak obiecaem ostatnio wystpi silniki krokowe, o wikszych gabarytach ale, przede, wszystkim, takie, ktrych, bezporednie podczanie do zasilacza moe si skoczy smutno. May opr duy problem. W poprzednim filmie opowiadaem, o silnikach krokowych zaznaczajc e s, takie Ktrym podanie penego napicia zasilania na cewki niczemu nie zaszkodzi, w kadym razie przez jaki czas. I inne ktrym absolutnie nie wolno tego robi, a to z, powodu bardzo, niskiego oporu cewek znajdujcych, si wewntrz. Wydawaoby si zatem dziwne po co, produkuje si silniki ktre maj, tak may opr e ju waciwie przy napiciu 1 V pynie do nich wiele amperw, Nie, z, kaprysu, a Waciwoci uytkowych. Silniki takie maj wiksz moc, i sprawno ale, pod warunkiem specyficznego sterowania nimi. Do tej pory po prostu wczalimy zasilanie kolejnych sekcji silnik si obraca w nowe pooenie i taki stan trwa do momentu przeczenia zasilania do sekcji nastpnej. Zupenie, nie, przejmowalimy, tym, co, si dziao z, Prdem przyjmujc e ten pynie albo nie. Arduino nie da rady Tymczasem to tak nie dziaa. Poniewa mamy, tutaj, indukcyjno, prd, nie, popynie, od, razu, zgodnie, z, prawem, Ohma, lecz bdzie do tej wartoci rs stopniowo. Do czasu ustabilizowania si zmieniajcego si po jej podczeniu pola magnetycznego. Jeli zamiast zwykego wycznika zastosujemy tutaj ukad mikroprocesorowy ktry bdzie mierzy, warto, chwilow, natenia prdu pyncego do cewki, i w odpowiednim czasie odetnie zasilanie nie tylko nie spalimy zasilacza podczajc pomowe uzwojenie do pidziesiciu woltw ale, bdziemy, mogli Stabilizowa zadany z, gry prd reagujc na obcienia, i oglnie rzecz biorc, wyciskajc z, silnika sidme poty, w przeciwiestwie do nieoszczdnego, rozwizania z, poprzedniego, odcinka.

, Dlatego, waciwie, wszystkie, dzisiejsze, silniki, krokowe, o wikszych mocach s; tak wanie, zbudowane., Jest tylko, jeden, problem., Nie, zrobimy, takiego, ukadu, z, Arduino. I nawet nie prbujmy. To jest wanie przykad urzdzenia ktre teoretycznie mogoby by zbudowane, w oparciu o t platform ale, w praktyce wczeniej czy pniej dojdzie do katastrofy. Jakakolwiek zwoka spnienie, si z pomiarem. I decyzjami o tysiczne czci sekundy usma zasilacz., Zatem, co, tu robi, ten temat skoro. Si nie da I tutaj pojawi si pewna cecha platformy Arduino, o ktrej dotd nie mwiem. Nie zawsze, ten komputerek bdzie wykonawc ostatecznym zadania czasem bdzie wanie komputerkiem, sterujcym, ogniwem porednim. Przejdmy do konkretw. Skoro silniki krokowe, o niskich impedancjach nie mog by sterowane Arduino wprost, zapewne, powstay, jakie, Specjalizowane sterowniki. Owszem i waciwie ciko sobie wyobrazi uywanie tych silnikw bez nich. Powstao tego mnstwo, a cech wspln ich jest atwo uycia. Maj one dwa podstawowe wejcia podanie impulsu na pierwsze sprawia e silnik obraca si o jeden krok. Zatem od czstotliwoci podawania impulsw, zaley, szybko, obrotu., Drugie, Wejcie decyduje o kierunku obrotw. Zwykle znajdziemy jeszcze, jedno, wejcie, ktre, usypia, sterownik, co, ma sens zaraz opowiem dlaczego. Sterowniki bardziej rozbudowane maj, jeszcze, rnego, rodzaju standardowe, magistrale albo wejcia umoliwiajce zaawansowane regulacje na przykad eliminujce haas silnikw. Dzi, jednak, zostaniemy, przy, zadaniach, podstawowych., Czarna, skrzyneczka., Kusi mocno by Rzuci okiem do wntrza takiej skrzyneczki wic prosz bardzo. To do skomplikowany ukad bazujcy na mikrokontrolerze PIC omiobitowcu uywanym, w takich oto krytycznych pod wzgldem czasu konstrukcjach., W komunikacji z, cewkami udzia, bierze mnstwo komparatorw wzmacniaczy, operacyjnych tranzystorw, i elementw biernych.

Znajdziemy tutaj take logik, do zagospodarowania czyli ukad Cpld., No, i jeszcze jeden tajemniczy ukad znajduje si tutaj niestety oskalpowany ze wzgldu na zabezpieczenie przed skopiowaniem pomysu. Rzeczy takie projektuj najbardziej tgie, gowy wiata. I moemy tu tylko pokiwa z, uznaniem biorc, si za sprawy w ktrych odrobin latencji nie uczyni dymu. Omwmy sobie, zatem, tak, jedn przykadow, skrzynk., Najpierw wejcia mamy, tutaj, sze stykw., W rodku siedz trzy transoptory, o ktrych ju opowiadaem; a take rezystory ograniczajce prd. Zatem urzdzenie, jest zupenie Bezpieczne dla naszych zabaw poniewa, nie, ma szans by tutaj pojawio si jakiekolwiek napicie. Podajc napicia na kad, z, trzech par wymusimy, upienie lub prac caego moduu zmian, kierunku obrotw. I obrt silnika o jeden krok. Nie liczc upienia ktre, jest obligatoryjne wystarcz dwa cyfrowe porty by mie nad silnikiem pen, kontrol. Prociej ju, si nie da. Silnik podcza si tutaj. Jak mwi rysunek naley go podczy, w systemie dwufazowym ale, to nie znaczy e nie, mona podcza, silnikw Z: 6 albo 8 wyprowadzeniami., A nawet lepiej przy czterech niezalenych cewkach, mona sobie, wybra co, si woli przy szeregowym poczeniu wysoki moment i nisk prdko przy rwnolegym stabiln prac na wyszych obrotach. Oczywicie kolejno, przewodw, naley, zidentyfikowa, ale, nie, ma si co, obawia pomylenie, ich nic tutaj nie Zepsuje. Ostatnie dwa wejcia to zasilanie. Sterowniki tego typu s zbudowane w standardzie przemysowym. I akceptuj szeroki zakres napi zasilajcych. Ten na przykad od 20 do 50 woltw przy czym nie musi to by napicie stabilizowane tylko wyprostowane. Dwie diody peni oczywist rol zielona oznacza stan gotowoci zatem po upieniu sterownika ganie czerwona za, jedn, z, wielu, moliwych, awarii, ktre s, opisane w Dokumentacji.

Mae kroki, i jeszcze mniejsze. Ale to nie wszystko. Mamy tutaj osiem miniaturowych przecznikw., One pozwalaj na duo, wicej. Pierwsze trzy ustalaj maksymalny prd, pyncy, przez, cewki., Gdy, z, jakich, powodw, nie, wykorzystuje, si penej mocy silnika mona w ten sposb obniy zuycie energii ograniczajc, bezsensowne, jego, grzanie. Ale jest jeszcze drugi powd ograniczania prdu gdy zaley nam na ustawieniu polizgu niej, ni, znamionowy, moemy, obniy prd., W przypadku np. sterowania drzwiami moment potrzebny do ich przesuwania wystarczy a ewentualne przycicie gapy nie bdzie, dla, niego, tak, bolesne., Czwarty, przecznik, wie, si z, funkcj sterownika, ktr, spenia, Pomidzy krokami. To nie jest tak e silnik si obrci odrobin i koniec. Prd przepywa nadal. I twardo trzyma o w ustalonym pooeniu. Ten przecznik umoliwia redukcj tego prdu, o poow co, znowu wpywa na zuycie energii. Wprowadzenie stanu upienia redukuje prd do zera ale, w przypadku braku przekadni, samoblokujcych, tak uwolniony silnik, bez, problemu bdzie, mona obraca., Ostatnie cztery, przeczniki, wprowadzaj, wspomniane, ostatnio mikrokroki. W dwch systemach podziau dwjkowym, i dziesitnym. Tabelka mwi ju, o wszystkich krokach na obrt dla typowych silnikw, o kroku podstawowym 18 stopnia ale, warto te wiedzie e dla, wartoci 400 mamy dwa mikrokroki, a dla najwyszej 25600 128. Jak t warto, ustawi, Zgodnie, z, oczekiwaniami., Im, wicej, mikrokrokw, Tym pynniejsza praca ale, trzeba te czciej wysya, dane na wejcie taktujce obrt. Poka jeszcze dwa sterowniki mniejszy i taszy ma mniej dzielnikw mikrokrokw do wyboru. I brakuje mu, sterowania prdem hamowania. Poza tym jest bardzo podobny. I pracuje ju od 9 V.

A to mercedesik wrd sterownikw ktry, ma dodatkowo funkcj konfiguracji. I uczenia si silnika z, poziomu peceta. Potrafi, take wykrywa rezonanse, i eliminowa charakterystyczne buczenia, i piszczenia. Czas podczy wszystko w komplet, i pokrci troch, silnikiem z, prawdziwego zdarzenia., No w kocu poprogramujemy troch … Powtrz raz jeszcze tutaj podczamy cewki silnika tu zasilanie. Na razie, zostawiamy wszystkie przeczniki. W ukadzie domylnym czyli najmniejszy prd, i najmniejszy podzia krokw. Jeli chodzi, o wejcia musimy zdecydowa, co, ma tutaj by wsplne. Tradycja nakazuje sterowa, niskim, poziomem ale, logiczniej, bdzie, podczy, wszystkie, katody, diod wieccych, w transoptorach razem do masy a anody podczy do portw w Arduino. Bdziemy mogli, je Podczy bezporednio poniewa wewntrz siedz ju rezystory ograniczajce prd., A oto znana ju nam, pytka. Prociej si nie da s tutaj tylko druciki, i potencjometr ktry bdzie regulowa obroty. Dooyem, take dwa przyciski jeli wciniemy lewy silnik zakrci si w lewo jeli prawy w prawo. Przyciski podczyem do wej Analogowych. To nie bd te wejcia peni, szereg, funkcji, tak, po prostu byo wygodniej prowadzi przewody. Odpalamy nasze, rodowisko programistyczne. I tym razem nie bdzie krokw porednich bo ju przecie duo, potrafimy. Za to dokadnie przeanalizuj lini po linii. Pierwsze linie to jak zwykle deklaracje portw. Dzi, bd, uywa angielskich, nazw zmiennych. I funkcji bo tak nazwano wejcia w sterowniku i dziwnie wygldaoby mieszanie jzykw. Puryci bd nieszczliwi poniewa uyj, tutaj, duych, liter. C; tak jest na pudeku. I nie bd tego na si zmienia. W kadym razie trzy pierwsze porty to nasz sterownik pozostae dwa klawiatura.

I ostatni potencjometr. Teraz trzeba zadeklarowa co, jest czym., W przypadku klawiatury wejcia wstpnie podcigam do zasilania by wciskanie przyciskw zwierajce, je do masy dawao jednoznaczny sygna. Cay nasz program, bdzie ubogi funkcjonalnie. I skupi si wycznie na krceniu silnikiem w lewo w prawo albo na upieniu sterownika. Zatem znajdziemy tutaj dwa bliniacze bloki, i czci wsplne ktre wyprowadziem do osobnych funkcji czyli podprogramw, w myl zasady minimalizmu. Mwi ona e co, si powtarza powinno zosta zebrane, w osobnym miejscu a tam Gdzie byo pierwotnie naley postawi odwoania., W pierwszym bloku sprawdzamy czy wcinito przycisk, lewych, obrotw., Jeli, tak to ustawiamy na wyjciu kierunku poziom wysoki oraz po przeskoczeniu do funkcji niski poziom na wyjciu, wybudzajcym., Tak to dziaa e sterownik aktywuje si poziomem niskim a usypia wysokim. Dziki temu mona W ogle nie podcza nigdzie tego wejcia godzc, si z, tym e sterownik bdzie cay czas pobiera prd. Niezbdna chwila na oddech. Po kadej zmianie stanu wej sterujcych wstawiam piciomikrosekundow, pauz., Sterownik wymaga by poziomy; zmieniay, si z, tak zwok, gdy, inaczej moe, ich nie zauway. Co, prawda Arduino, Jest na tyle wolne e te opnienia pewno, i tak si pojawi ale strzeonego delay strzee.. No, i teraz mamy ptl ktra bdzie si wykonywa, tak dugo jak dugo bdzie wcinity przycisk obrotw. Ona, take siedzi w osobnym podprogramie. Tutaj ronie nam, zbocze a zaraz potem maleje. W ten sposb wysyany jest rozkaz kroku. Teraz jeszcze wprowadzamy opnienie ktre wprost, wykorzystuje, warto, napicia, ustalonego, przez, Potencjometr. Warto t odjem do 1024 eby potencjometr dziaa logicznie to znaczy im wicej obrotu, w prawo tym wysze obroty silnika.

Oczywicie wystarczy, zamieni poczenia miejscami by to dziaanie byo zbdne. Drugi blok, pracuje identycznie z, t rnic e na wyjciu, kierunku ustawiamy poziom niski., Wszystko, pracuje, znakomicie, a Z, chwil gdy aden, przycisk nie, jest wcinity silnik si zatrzymuje i luzuje. Usuwajc instrukcj upienia mona zostawi go na zacignitym hamulcu elektrycznym. Teraz jeszcze naley pobawi si dzielnikiem krokw dobierajc wspczynnik opnienia. Przy bardzo duym podziale moe si zdarzy e Arduino bdzie zbyt wolne na osignicie maksymalnych obrotw. I naleaoby tu wyprowadzi przynajmniej ptl opniajc pod mask czyli, do przerwa. Ale to historia na inn, okazj. Jeszcze jedna uwaga program, w charakterze opnie wykorzystuje zwyczajne ptle wic dla, otrzymania symetrii, ich czstotliwoci naley take zachowa symetri w strukturze programu. To jest przykad gdzie teoretycznie, wszystko, pracowao, dobrze Ale badanie obu warunkw jednoczenie faworyzowao, pierwszy co, sprawiao e lewe obroty byy odrobin szybsze od prawych. Na takie niespodzianki trzeba si nastawi i w razie potrzeby korzysta z, przerwa i pokadowych timerw. Dzikuj za obejrzenie mojego filmu Zapraszam do subskrybowania komentowania, i oceniania.

https://www.youtube.com/watch?v=W2lsmLdiQmM